Czech and Slovak investment advisors
Verzia: CZ EN SK

Jégého Alej I,II
Polyfunkčný dom v centre mesta
Bratislava, Slovensko
506 bytových jednotiek a apartmánov
www.finep.sk

Rýnovka
Obchodné centrum – INTERSPAR
Jablonec nad Nisou, Česká republika
15,000 m2 prenajímateľných plôch

Úvod

Czech and Slovak Investment Advisors (CSIA), spoločný podnik Avestus Real Estate a Mint Investments, je exkluzívny investičný poradca a správca aktív fondu nehnuteľností Czech and Slovak Property Fund B.V. (CSPF).

CSPF bol založený v treťom štvrťroku roku 2004 a zameriava sa na investície do stredoeurópskych a východoeurópskych nehnuteľností, a to najmä v Českej republike a na Slovensku. Založenie fondu sponzorovala Česká spořitelna, ktorá je zároveň jedným z investorov fondu. V období medzi rokmi 2004 a 2007 CSIA zrealizoval v mene CSPF celkom 23 transakcií v celkovej investičnej hodnote viac ako 500mil Eur. Jedná sa o investície do administratívnych budov, nákupných centier ako aj rezidenčných projektov na území Českej republiky a Slovenska. K dnešnému dňu spravuje CSIA približne 71 000 m2 administratívnych plôch, 46 000 m2 maloobchodných plôch a zrealizoval výstavbu 1 500 bytov, ďalších 500 má vo fáze výstavby.

Investičná stratégia fondu je zameraná na core-plus mid-cap a large-cap realitné projekty o veľkosti nad 10mil Eur. Cirka 30% portfólia je možné zainvestovať do rezidenčných a komerčných developerských projektov. Súčasťou stratégie CSPF je zamerať sa aj na investície v regionálnych mestách Českej a Slovenské republiky.